Podrobnosti záznamu

Název
    Biostratigrafické doklady pro tence šupinovitou stavbu hranického paleozoika, moravskoslezská zóna
Další názvy
    Biostratigraphic evidence for thin-skinned structureof the Hranice Palaeozoic, Moravo-Silesian Zone
Autor
    Bábek, Ondřej
    Otava, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Svazek/č.
    Roč. 13, č. září
Strany
    3
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Moravo-Silesian Zone, Devonian, Carboniferous, conodont biostratigraphy, Variscan tectonics
Klíčové slovo
    Biostratigrafické
    Doklady
    Hranického
    Moravskoslezská
    Paleozoika
    Stavbu
    šupinovitou
    Tence
    Zóna
Abstrakt (česky)
   V práci je popsán prvý důkaz biostratigrafické inverze dokumentovaný konodonty v hranickém paleozoiku. V činném lomu Černotín je asi dvoumetrová čočka středně tournaiských kalciarenitů až kalciruditů (zóny L. Si. crenulata až Si. isosticha -U. Si. crenulata) v mylonitizovných svrchnofamenských kalcilutitech (zóny Pa. marginifera až Pa. expansa). Čočka je orientována paralelně s deformační kliváží a současně je konzistentní se střižnými zónami dokumentovanými jinými autory v hranickém paleozoiku. Zjištěná a popsaná biostratigrafická inverze je v dobrém souladu s "thin skinned" strukturami brunovistulika a jeho sedimentárního pokryvu v severovýchodní části moravskoslezské zóny odvozenými z interpretací údajů z vrtů a seismických profilů.
Abstrakt (anglicky)
   Biostratigraphic evidence for thin-skinned structureof the Hranice Palaeozoic, Moravo-Silesian Zone
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014