Podrobnosti záznamu

Název
    Biostratigrafické hodnocení badenských sedimentů na listu Olomouc (foraminifery a vápnité nanofosilie) (24-224 Olomouc)
Údaj o odpovědnosti
    Jiřina Čtyroká, Lilian Švábenická
Další názvy
    Biostratigraphic evaluation of Badenian deposits on the Olomouc map-sheet (Foraminifers and Calcareous Nannofossils)
Autor
    Čtyroká, Jiřina, 1939-
    Švábenická, Lilian, 1953-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Strany
    s. 17-20
Rok
    2000
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    baden
    biostratigrafie
    Foraminifera
    geologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    mapa geologická
    miocén
    nannofosílie
    taxonomie
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Olomouc
Klíčové slovo
    24-224
    Badenských
    Biostratigrafické
    Foraminifery
    Hodnocení
    Listu
    Nanofosilie
    Olomouc
    Sedimentů
    Vápnité
Abstrakt (anglicky)
   Miocene deposits of the Carpathian Foredeep developed above the basal clasts of the Lower Badenian were biostratigraphically evaluated according to foraminifers and calcareous nannofossils on the territory of map-sheet Olomouc. Following associations of foraminifers have been recognised here: 1. association with rare Globigerinoides bisphericus, 2. horizon with Vaginulina legumen and "Lanzendorf" microfauna, 3. assemblage above the horizon with Vaginulina legumen and with shallow-water species, 4. microfauna with exclusively benthic species, 5. microfauna indicating reduced salinity with Uvigerina brunnensis and Bulimina gutsulica. Nannofossil taphocoenoses yielded species Sphenolithus heteromorphus, Helicosphaera walbersdorfensis and relatively common discoasters and thus documented zone NN5-?NN6. Problems to correlate standard nannozones and regional stages for Central Paratethys within the Middle Miocene is discussed
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    26. 6. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012