Podrobnosti záznamu

Název
    Biostratigrafické hodnocení badenských sedimentů na listu Olomouc (foraminifery a vápnité nanofosilie)
Další názvy
    Biostratigraphic evaluation of Badenian deposits on the Olomouc map-sheet (Foraminifers and Calcareous Nannofossils)
Autor
    Čtyroká , Jiřina
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2000
Výraz tezauru
    Carpathian Foredeep, Miocene, Badenian,, Foraminifers, Calcareous Nannofossils, Biostratigraphy
Klíčové slovo
    Badenských
    Biostratigrafické
    Foraminifery
    Hodnocení
    Listu
    Nanofosilie
    Olomouc
    Sedimentů
    Vápnité
Abstrakt (česky)
   Biostratigrafie sedimentů středního miocénu (Morava) na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií, korelace Mediteránu s Centrální Paratethys.
Abstrakt (anglicky)
   Biostratigraphic evaluation of Badenian deposits on the Olomouc map-sheet (Foraminifers and Calcareous Nannofossils)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014