Podrobnosti záznamu

Název
    Biostratigrafický výzkum spodní křídy ve slezské jednotce v letech 1998-99 (vnější Západní Karpaty)
Údaj o odpovědnosti
    Petr Skupien, Mojmír Eliáš, Zdeněk Vašíček
Další názvy
    Biostratigraphical research of the Lower Cretaceous in the Silesian Unit in the years 1998-99 (Outer Western Carpathians)
Autor
    Eliáš, Mojmír
    Skupien, Petr
    Vašíček, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 46, č. 3
Strany
    s. 109-114
Rok
    2000
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    Dinoflagellata
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jílovec
    křída-spodní
    lokalita fosiliferní
    paleoekologie
    palynologie
    slezská jednotka
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Moravskoslezské Beskydy
    Ostravice (Frýdek-Místek)
    Skalice (Frýdek-Místek)
Klíčové slovo
    1998-99
    Biostratigrafický
    Jednotce
    Karpaty
    Křídy
    Letech
    Slezské
    Spodní
    Vnější
    Výzkum
    Západní
Abstrakt (anglicky)
   Silesian Unit featured for period of Lower Cretaceous by predominance of dark coloured claystones provides ideal possibilities for studying non-calcareous dinoflagellate cysts, or eventually other palynologic groups. For their study 12 localities located within area of the Moravskoslezské Beskydy Mountains were selected so as to comprise the strata sequence from Lower Těšín Member (Upper Tithonian) up to Godula Variegated beds (Cenomanian). By means of collected cysts of dinoflagellate stratigraphic data were provided generally corresponding to data published formely. Equally their quantitative structure was observed. In quantitative structure of dinocyst associations a deepending of Silesian sedimentary basin from Berriasian up to Cenomanian is manifested. The corresponding sections were equally observed from macrofaunistic point of view.
   In Lower Cretaceous exposures of Ostravice river sections at Ostravice municipality ammonites of upper part of early Barremian and early Aptian could be found
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012