Podrobnosti záznamu

Název
    Biostratigrafický výzkum výplně rozsedliny na Martince
Údaj o odpovědnosti
    Ivan Horáček, Vojen Ložek
Další názvy
    Biostratigraphic investigation of the crevasse filling in the Martinka-Cliff
Autor
    Horáček, Ivan
    Ložek, Vojen
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Československý kras
Svazek/č.
    Roč. 41
Strany
    s. 83-99
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Čs. Kras
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    extraglaciální oblasti
    kvartér
    litologie
    Mammalia
    Mollusca
    ochrana přírody
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Horní Věstonice
Klíčové slovo
    Biostratigrafický
    Martince
    Rozsedliny
    Výplně
    Výzkum
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012