Podrobnosti záznamu

Název
    Biostratigrafie maastrichtských a paleocenních sedimentů distálního flyše račanské jednotky na lokalitě Uzgruň (magurský příkrov, Česká republika)
Další názvy
    Biostratigraphy of the Maastrichtian to Paleocene distal flysch sediments of the Rača Unit in the Uzgruň section (Magura group of nappes, Czech Republic)