Podrobnosti záznamu

Název
    Biostratigrafie podle vápnitého nanoplanktonu ve vrtu Blatnička-1 (račanská a bělokarpatská jednotka včetně svodnického souvrství) (35-11 Veselí na Moravě)
Údaj o odpovědnosti
    Lilian Švábenická
Další názvy
    Calcareous nannofossil biostratigraphy in the Blatnička-1 borehole (Rača and Bílé Karpaty units including the Svodnice Formation)
Autor
    Švábenická, Lilian, 1953-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993
Strany
    s. 93-96
Rok
    1994
Poznámky
    1 obr., 6 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1993.
Předmětová skupina
    eocén
    flyšové pásmo Západních Karpat
    nanoplankton
    paleocén
    profil vrtný
Předmětová kategorie
    litostratigrafie
Geografické jméno
    Blatnička
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    35-11
    Bělokarpatská
    Biostratigrafie
    Blatnička-1
    Jednotka
    Moravě
    Nanoplanktonu
    Račanská
    Souvrství
    Svodnického
    Vápnitého
    Včetně
    Veselí
    Vrtu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012