Podrobnosti záznamu

Název
    Biostratigrafie spodnokřídových uloženin slezské jednotky na základě studia palynomorf a foraminifer (Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
Další názvy
    Biostratigraphy of the Lower Cretaceous sediments of the Silesian Unit based on palynomorphs and foraminifers (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
Autor
    Hradecká, Lenka
    Skupien, Petr
    Svobodová, Marcela
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    8
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Outer Western Carpathians, Lower Cretaceous, miospores, dinocysts, foraminifers, biostratigraphy, palaeoenvironment
Klíčové slovo
    Biostratigrafie
    Česká
    Foraminifer
    Jednotky
    Karpaty
    Palynomorf
    Republika
    Slezské
    Spodnokřídových
    Studia
    Uloženin
    Vnější
    Základě
    Západní
Abstrakt (česky)
   V tmavěšedých a zelenošedých pelitech tvořících výplně v jurských vápencích byly nalezeny miospory, dinocysty a foraminifery spodnokřídového stáří.Alb byl doložen ve vzorku Jasenice na základě přítomnosti společenstva spor a pylů Corniculatisporites bolchovitinar, C.striatus a Tricolpites minutus.V Jasenici (vzorek 2) byla také stanovena foraminiferová zóna Ticinella primula stáří střední alb.Foraminiferové společenstvo a palynomorfy z Hukvald jsou hauterivského stáří.
Abstrakt (anglicky)
   Biostratigraphy of the Lower Cretaceous sediments of the Silesian Unit based on palynomorphs and foraminifers (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014