Podrobnosti záznamu

Název
    Biostratigrafie svrchního karpatu a spodního badenu alpsko-karpatské předhlubně (Dolní Rakousko, Morava)
Údaj o odpovědnosti
    Ivan Cicha
Další názvy
    Biostratigraphy of the Upper Karpatian and Lower Badenian of the Alpine-Carpathian foredeep (Lower Austria, Moravia)
Autor
    Cicha, Ivan, 1932-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Strany
    s. 16-18
Rok
    2001
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    baden
    Foraminifera
    geologie regionální
    karpat
    karpatská neogenní předhlubeň
    mapa geologická
    miocén-spodní
    miocén-střední
    stratigrafická hranice
    zóny biostratigrafické
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Rakousko-Niederösterreich
Klíčové slovo
    Alpsko-karpatské
    Badenu
    Biostratigrafie
    Dolní
    Karpatu
    Morava
    Předhlubně
    Rakousko
    Spodního
    Svrchního
Abstrakt (anglicky)
   The Karpatian-Badenian boundary deposits of the Alpine-Carpathian Foredeep in Moravia and Lower Austria are subdivided into two parts. 1. Austrian part. Laa Formation - Karpatian. Grund Formation - Upper Karpatian - Lower Badenian including the Gaindorf Formation - Lower Badenian. Buchberg-Mailberg Formation - Lower Badenian. 2. Moravian part. Laa Formation - Karpatian. Grund Formation - Upper Karpatian - Lower Badenian. Basal sands and gravels with redeposited blocks of Karpatian clays (Lower Badenian). Sands with burried blocks of Grund and Laa formation (Lower Badenian) - Troskotovice. Clays - (Tegel) with sands and lithothamnion limestones - in the western part of the foredeep marine and fresh water deposits - Lower Badenian
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 7. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012