Podrobnosti záznamu

Název
    Biostratigraphic evaluation of calcareous nannoplankton from the autochthonous Upper Cretaceous and Paleogene of the Nesvačilka and Vranovice Grabens, SE margin of the Bohemian Massif
Údaj o odpovědnosti
    Bohumil Hamršmíd, Jan Krhovský, Lilian Švábenická
Autor
    Hamršmíd, Bohumil
    Krhovský, Jan, 1947-
    Švábenická, Lilian, 1953-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Vol. 65, no. 3
Strany
    s. 129-141
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    eocén
    křída-svrchní
    mikrofosílie
    mikropaleontologie
    nanoplankton
    předneogenní podklad předhlubně
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Nesvačilka
    Vranovice
Klíčové slovo
    Autochthonous
    Biostratigraphic
    Bohemian
    Calcareous
    Cretaceous
    Evaluation
    Grabens
    Margin
    Massif
    Nannoplankton
    Nesvačilka
    Paleogene
    Upper
    Vranovice
Abstrakt (česky)
   Tafocenózy vápnitého nannoplanktonu autochtonní výplně nesvačilského a vranovického příkopu a jeho okolí dokládají větší stratigrafický rozsah tohoto sedimentárního komplexu než se dosud předpokládalo. Nově byl interpretován svrchní kampán (Pohořelice-1), svrchní maastricht (Těšany-1), paleocén a spodní eocén. Vznik příkopů je předpokládán před kampánem. Vyplňování probíhalo postupně v několika sedimentačních cyklech oddělených erozními fázemi, z nichž je doložena především erozní fáze mezi spodním a středním eocénem.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012