Podrobnosti záznamu

Název
    Biostratigraphical correlation (Foraminifers and Nannofossils) of the Karpathian and Lower Badenian sediments in the Alpine-Carpathian Foredeep (Moravia and Lower Austria)
Autor
    Čtyroká , Jiřina
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. 50, č. říjen
Strany
    2
Rok
    1999
Klíčové slovo
    Alpine-Carpathian
    Austria
    Badenian
    Biostratigraphical
    Correlation
    Foraminifers
    Foredeep
    Karpathian
    Lower
    Moravia
    Nannofossils
    Sediments
Abstrakt (anglicky)
   Baden, alpsko-karpatská předhlubeň, biostratigrafie, foraminifery,vápnité nanofosilie
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014