Podrobnosti záznamu

Název
    Biostratigraphy and Lithofacies Pattern of the Gresten Formation (Dogger) in South Moravia (Czech Republic), with Emphasis on Reworked Triassic Material
Údaj o odpovědnosti
    Jan Řehánek, Han Leereveld, Roel M. C. H. Verreussel, Jozef Salaj
Další názvy
    Biostratigraphie und Lithofacies der Gresten-Formation (Dogger) in Südmähren (Tschechische Republik) mit besonderer Berücksichtigung von wiederaufgearbeiten triassischem Material
Autor
    Leereveld, Han
    Řehánek, Jan
    Salaj, Jozef
    Verreussel, Roel M. C. H.
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt
Svazek/č.
    Vol. 139, no. 4
Strany
    p. 505-521
Rok
    1996
Poznámky
    5 obr., 4 pl., 2 s.bibl.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Jb. Geol. Bundesanst. (Wien)
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jihovýchodní svahy Českého masivu
    jura-střední
    mikrofauna
    paleogeografie
    palynologie
    profil vrtný
    redepozice
    sedimentologie
    trias
    vrásnění kimerské
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Hustopeče (Břeclav)
    Klobouky (Břeclav)
    Němčičky (Břeclav)
    Sedlec (Břeclav)
    Strachotín (Břeclav)
    Uhřice (Hodonín)
Klíčové slovo
    Biostratigraphy
    Czech
    Dogger
    Emphasis
    Formation
    Gresten
    Lithofacies
    Material
    Moravia
    Pattern
    Republic
    Reworked
    South
    Triassic
Abstrakt (anglicky)
   Cores from ten borehole sections through the Gresten Formation (Dogger, Autochthonous Mesozoic) in the southeastern part of the Bohemian massif (Czech Republic) were sedimentologically and biostratigraphically investigated. The previous controversial stratigraphic assessments of corresponding intervals in Moravia necessitated a profound study of the microfacial and fossil content of the formation to determine its development and its stratigraphy. The general lithofacies development of the formation is characterized by a repetition of a coarse clastic unit (arenaceous dominated) preceding a fine clastic unit (lutaceous dominated). Extraclasts of biomicrites and sponge claystones feature the formation. Within the formation five principal microtextural types could be recognized. Micropaleontological analyse were carried out by means of S.E.M. and thin section methods.
   Based on palynological correlation a Late Bajocian age could be assessed for the palynologically productive intervals of the Gresten Formation. The integrated results of the present study document redeposition of Triassic material in the formation
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012