Podrobnosti záznamu

Název
    Biostratigraphy of Lower Cretaceous of the Manín Unit (Butkov quarry, Strážovské vrchy Mts., Western Carpathians)
Údaj o odpovědnosti
    Petr Skupien, Zdeněk Vašíček, Daniela Reháková, Eva Halásová
Další názvy
    Biostratigrafie spodní křídy manínské jednotky (lom Butkov, Strážovské vrchy, Západní Karpaty)
Autor
    Halásová, Eva
    Reháková, Daniela, 1955-
    Skupien, Petr
    Vašíček, Zdeněk, 1937-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Vol. 49, no. 1
Strany
    p. 91-97
Rok
    2003
Poznámky
    1 obr., 1 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    551.7
    56
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    Ammonoidea
    Calpionellidae
    Dinoflagellata
    křída-spodní
    litostratigrafie
    nannofosílie
    paleontologie
    palynologie
    sedimenty karbonátové
    Západní Karpaty
    zóny biostratigrafické
Geografické jméno
    Slovensko
Klíčové slovo
    Biostratigraphy
    Butkov
    Carpathians
    Cretaceous
    Lower
    Manín
    Mts
    Quarry
    Strážovské
    Unit
    Vrchy
    Western
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012