Podrobnosti záznamu

Název
    Biostratigraphy of the Lower Cretaceous sediments of the Silesian Unit based on palynomorphs and foraminifers (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
Další názvy
    Biostratigrafie spodnokřídových uloženin slezské jednotky na základě studia palynomorf a foraminifer (Vnější Západní Karpaty, Česká republika)