Podrobnosti záznamu

Název
    Biotit a amfibol z ultradraselných hornin jihlavského plutonu - produkty sekundární hydratace pyroxenu : 23-23 Jihlava
Údaj o odpovědnosti
    Jana Suchánková, Jaromír Leichmann, Josef Zeman
Další názvy
    Biotite and amphibole from ultrapotassic rocks, Jihlava pluton - secondary products of pyroxene hydratation
Autor
    Leichmann, Jaromír
    Suchánková, Jana, 1972-
    Zeman, Josef
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Svazek/č.
    Roč. 13
Strany
    s. 105-108
Rok
    2006
Poznámky
    4 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2005
Klasifikační znak
    549
    552
    912
Skupina konspektu
    549
    552
    912
Předmětová skupina
    amfiboly
    biotit
    chemismus hornin
    geologie regionální
    hydratace
    kámen stavební
    mapa geologická
    moldanubický pluton
    petrogeneze
    pluton
    proces polyfázový
    pyroxeny
    syenit
    ultrabazika
Geografické jméno
    Jihlava-Kosov
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    23-23
    Amfibol
    Biotit
    Hornin
    Hydratace
    Jihlava
    Jihlavského
    Plutonu
    Produkty
    Pyroxenu
    Sekundární
    Ultradraselných
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012