Podrobnosti záznamu

Název
    Biotit regionálně-metamorfního původu v metapelitech železnobrodského krystalinika (03-32 Jablonec nad Nisou)
Údaj o odpovědnosti
    Ferry Fediuk
Další názvy
    Biotite of regional-metamorphic origin in metapelites of the Železný Brod Crystalline Unit
Autor
    Fediuk, František, 1929-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Strany
    s. 98-99
Rok
    2001
Poznámky
    1 obr., 6 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    biotit
    fylit
    geologie regionální
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    metamorfóza regionální
    metapelity
    minerály indexové
    teplota
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Železný Brod (Jablonec nad Nisou)
Klíčové slovo
    03-32
    Biotit
    Jablonec
    Krystalinika
    Metapelitech
    Nisou
    Původu
    Regionálně-metamorfního
    železnobrodského
Abstrakt (anglicky)
   The Železný Brod Crystalline Unit in northern-Bohemia is a MP/LT metamorphic terrane with local HP relics. The sheet silicates of its metapelites are represented by the standard assemblage sericite-chlorite, no higher tempered minerals as biotite, garnet or staurolite being signalised here. All previous authors have ranged these rocks unanimously into the chlorite zone. The new discovery of the presence of biotite in the roofing phyllites of Jirkov near Železný Brod amends this conception proving that biotite zone was attained in some parts of the Unit. Assuming the pressure of 450 MPa, the temperature of 460°C or locally even slightly higher can be taken into account as the peak value for the regional metamorphism in the Železný Brod area
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012