Podrobnosti záznamu

Název
    Biotite stability in peraluminous granitic melts: Compositional dependence and application to the generation of two-mica granites in the South Bohemian batholith (Bohemian Massif, Czech Republic)
Autor
    Beermann, O.
    Cherhui, L.
    Holtz, F.
    René, Miloš
    Stelling, J.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Lithos
Svazek/č.
    Roč. 102, 3-4
Strany
    s. 538-553
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: ME 555, GA MŠk, CZ
    Překlad názvu: Stabilita biotitu v peraluminických granitových taveninách: Závislost na složení a aplikace vzniku dvojslídných granitů moldanubického batolitu (Český masív, Česká republika)
    Rozsah: 16 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    biotite stability
    experiments
    S-type granite
Klíčové slovo
    Application
    Batholith
    Biotite
    Bohemian
    Compositional
    Czech
    Dependence
    Generation
    Granites
    Granitic
    Massif
    Melts
    Peraluminous
    Republic
    South
    Stability
    Two-mica
Abstrakt (česky)
   Teplota počátku rozkladu biotitu je významně závislá na hodnotě Mg# biotitu. Při tlaku 500 Mpa stoupá teplota přeměny biotitu na ortopyroxen ze 750 ºC na 830 ºC, v závislosti na změně Mg# biotitu z 0.4 na 0.5.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012