Podrobnosti záznamu

Název
    Bismutotantalite-stibiotantalite-stibiocolumbite assemblage from elbaite pegmatites at Molo near Momeik, northern Shan State, Myanmar
Autor
    Budina, Václav
    Novák, Milan
    Sejkora, Jiří
    Škoda, Radek
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Neues Jahrbuch fur Mineralogie Abhandlungen
Svazek/č.
    Roč. 185/1, č. 1
Strany
    10
Rok
    2008
Výraz tezauru
    birmutotantalit stibiotantalit stibiocolumbit pegmatit
Klíčové slovo
    Assemblage
    Bismutotantalite-stibiotantalite-stibiocolumbite
    Elbaite
    Molo
    Momeik
    Myanmar
    Near
    Northern
    Pegmatites
    Shan
    State
Abstrakt (anglicky)
   The unusual bismutotantalite-stibiotantalite-stibiocolumbite assemblage from elbaite pegmatites at Molo near Momeik, northern Shan State, Myanmar was examined in detail chiefly using electron microprobe. Evolution in Bi and Sb an Nb and Ta was found.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012