Podrobnosti záznamu

Název
    Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava)
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Šrein a Jiří Litochleb
Další názvy
    Bismuth minerals in the quartz pebble with native gold from alluvial placers of Otava river near Annín (Šumava)
    Bismuth minerals in the quartz pebble with native gold from alluvial placers of Otava river near Annín (the Šumava Mts.)
Autor
    Litochleb, Jiří
    Litochleb, Jiří, 1948-
    Šrein, Vladimír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 16, č. 1
Strany
    3
    s. 33-35
Rok
    2008
Poznámky
    2 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
    55(1)
    553.3/.4
Skupina konspektu
    549
    553
Předmětová skupina
    asociace minerální
    bizmut
    joséit
    kvartér Českého masivu
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    prvky ryzí
    rozsyp
    rudy Au
    sběratelství
    složení chemické
    středočeský pluton
    telluridy
    zlato
Výraz tezauru
    bismuth
    chemical composition
    Czech Republic
    joséite A
    native gold
    Otava river
    Šumava Mts.
Geografické jméno
    Annín (Klatovy, Sušice)
    Čechy jihozápadní (Česko)
    Otava-tok horní (Česko)
Klíčové slovo
    Annína
    Bismutové
    Křemenném
    Minerály
    Náplavů
    Otavy
    Šumava
    Valounu
    Zlatem
Abstrakt (česky)
   Zlato vysoké ryzosti (98.6%) bylo nalezeno v křemenném valounu z náplavů Otavy u Annína, severně od Rejštejna na Šumavě (Česká republika) v asociaci s ryzím bismutem a joséitem A. Joséit A pravděpodobně krystalizoval z redukčních fluid se zvýšenou fugacitou síry při relativně vysoké teplotě okolo 266° C. Ryzí bismut, stejně jako joséit A jsou z větší části alterovány supergenními Bi- a Bi-Te oxidixkými fázemi s proměnlivým chemickým složením.
Abstrakt (anglicky)
   Gold of high purity (98.6%), found in quartz pebble from alluvial placers of Otava river near Annín, north of Rejštejn at Šumava Mountains (Czech Republic), is associated with both native bismuth and joséite A. Joséite A is supposed to crystalize from reduced fluids with higher sulphur fugacity and at a relatively high temperature about 266° C. Native bismuth as well as joséite A are mostly altered into supergenic Bi and Bi-Te oxidic phases with variable chemical compositions.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    NM
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    15. 3. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012