Podrobnosti záznamu

Název
    Bismutové minerály zlatonosného zrudnění z Kasejovic v jz. Čechách
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Litochleb, Jozef Krištín, Vladimír Šrein
Další názvy
    Bismuth minerals of the gold-bearing mineralization from Kasejovice in SW Bohemia
Autor
    Krištín, Jozef
    Litochleb, Jiří
    Šrein, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Roč. 65, č. 5
Strany
    s. 279-289
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Předmětová skupina
    Bi (vizmut - 83)
    bismutin
    minerály
    parageneze
    rudy Au
    rudy barevných kovů
    Sb (antimon - 51)
    středočeský pluton
    sulfidy a sulfosoli
    tellur
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Kasejovice
Klíčové slovo
    Bismutové
    Čechách
    Jz
    Kasejovic
    Minerály
    Zlatonosného
    Zrudnění
Abstrakt (česky)
   Mineralogický výzkum Bi minerálů prokázal pestrou řadu minerálních druhů a jejich variet. Parageneze Au zrudnění, zejména zlatonosného a polymetalického, vznikala za specifických podmínek. Podmínky minerogeneze lze charakterizovat vysokou koncentrací Bi a Te v roztocích při poměrně nízké aktivitě S v rámci zlatonosného stadia a výrazným uplatněním Sb a částečně i Ag při poklesu teploty roztoků ve stadiu polymetalickém. V paragenezi tohoto stadia chybí galenit a Pb je vázáno pouze v sulfosolích. Vznik přechodných fází systému Bi2S3-Sb2S3 a řady Bi-Sb sulfosolí s proporcionálním izomorfním zastupováním Bi-Sb zřejmě souvisí s intermineralizačními přeměnami protogenních Bi minerálů účinkem Sb bohatých roztoků. Tomu nasvědčuje jak charakter vzájemných srůstů Bi-Te-S fází a Bi-Sb sulfidů, tak proměnlivé chemické složení Bi-Sb minerálů polymetalického stadia.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012