Podrobnosti záznamu

Název
    Black chert-hosted manganese deposits from the Bistritei Mountains, Eastern Carpathians (Romania): petrography, genesis and metamorphic evolution
Další názvy
    Manganová ložiska v černých silicitech z pohoří Bistritei, východní Karpaty (Rumunsko): Petrografie, vznik a metamorfní vývoj.
Autor
    Alexe, V.
    Kasper, H.
    Marincea, S.
    Mihalache, A.
    Munteanu, M.
    Saptefrati, G.
    Trandafir, V.
    Žák, Karel
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Ore Geology Reviews
Svazek/č.
    Roč. 24, č. 1-2
Strany
    20
Rok
    2004
Výraz tezauru
    Eastern Carpathians, ore deposits, manganese, black chert
Klíčové slovo
    Bistritei
    Black
    Carpathians
    Chert-hosted
    Deposits
    Eastern
    Evolution
    Genesis
    Manganese
    Metamorphic
    Mountains
    Petrography
    Romania
Abstrakt (česky)
   Článek popisuje petrografii, vznik a metamorfní vývoj manganových ložisek vzniklých v černých silicitech v pohoří Bistritei v Rumunsku.
Abstrakt (anglicky)
   The paper describes petrography, genesis and metamorphic evolution of black chert-hosted manganese deposits from Bistritei Mounains, Eastern Carpathians, Romania.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014