Podrobnosti záznamu

Název
    Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD (35-11 Veselí nad Moravou)
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Bubík, Marie Adamová, Eva Franců, Juraj Franců, Przemyslaw Gedl, Lilian Švábenická
Další názvy
    Blatnička - the important section in the Magura flysch for investigations of the Paleocene/Eocene Boundary Event in deep-sea sub-CCD environment
Autor
    Adamová, Marie
    Bubík, Miroslav
    Franců, Eva
    Franců, Juraj, 1957-
    Gedl, Przemyslaw
    Švábenická, Lilian, 1953-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Strany
    s. 11-15
Rok
    2001
Poznámky
    2 obr, 18 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    eocén
    eventostratigrafie
    Foraminifera
    geologie regionální
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    mapa geologická
    nanoplankton
    paleocén
    prostředí hlubokomořské
    stratigrafická hranice
    tafonomie
Geografické jméno
    Blatnička (Hodonín)
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    35-11
    Blatnička
    CCD
    Eventu
    Flyši
    Hlubokomořském
    Hraničního
    Magurském
    Moravou
    Paleocén/eocén
    Profil
    Prostředí
    Veselí
    Výzkum
    Významný
Abstrakt (anglicky)
   The changes in the Paleocene/Eocene boundary were studied in the sub-CCD flysch facies of the Bílé Karpaty Unit at Blatnička. A detailed taphonomic and sedimentologic analysis of selected turbidite rhythm revealed a bioturbation of at least upper 11 cm of turbidite marls and indicated the CCD drop for a relatively long period after deposition of the turbidite. Preliminary results of the biostratigraphic study (calcareous nannofossils, aglutinated foraminifera) enabled to assign the studied 17 m thick section to upper part of the Paleocene/Eocene boundary interval. Palynologie study evidenced the presence of Apectodinium, sp. acme. Preliminary geochemical analysis evidenced oxygenated environment and increasing redox potential trend up the section
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012