Podrobnosti záznamu

Název
    Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD
Další názvy
    Blatnička - the important section in the Magura flysch for investigations of the Paleocene/Eocene Boundary Event in deep-sea sub-CCD environment.
Autor
    Adamová, Marie
    Bubík, Miroslav
    Franců, Eva
    Franců, Juraj
    Gedl, Przemyslaw
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Rok
    2001
Výraz tezauru
    Magura Group of Nappes, Bílé Karpaty Unit, Paleocene/Eocene Boundary, Biostratigraphy, Taphonomy, Events, Sedimentology, Foraminifera, Calcareous nannofossils, Dinoflagellata.
Klíčové slovo
    Blatnička
    CCD
    Eventu
    Flyši
    Hlubokomořském
    Hraničního
    Magurském
    Paleocén/eocén
    Profil
    Prostředí
    Výzkum
    Významný
Abstrakt (česky)
   Multidisciplinární studium (sedimentologie, nikropaleontologie, organická a anorganická geochemie) změn paleoprostředí na hranici paleocén/eocén v hlubokomořských sedimentech pod hladinou CCD v magurském flyši na Moravě.
Abstrakt (anglicky)
   Blatnička - the important section in the Magura flysch for investigations of the Paleocene/Eocene Boundary Event in deep-sea sub-CCD environment.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014