Podrobnosti záznamu

Název
    Bohemia kratero
Údaj o odpovědnosti
    Petr Rajlich
Autor
    Rajlich, Petr, 1944-
Jazyk
    esp
Zdrojový dokument - seriál
    Scienca revuo: oficiala organo de Internacia Scienca Asocio Esperantista (ISAE)
Svazek/č.
    Roč. 58, č. 1
Strany
    s. 22-43
Rok
    2007
Poznámky
    12 obr., 7 fot., 2 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sci. Rev. (ISAE)
Klasifikační znak
    55
    55(1)
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    Český masiv
    deformace
    diamant
    diskontinuita Mohorovičičova
    granáty
    hydrotermální podmínky
    kráter meteoritický
    křemen
    kyanit
    lamina
    litosféra
    mapa gravimetrická
    metamorfóza šoková
    profil seizmický
    proterozoikum
    pseudotachylit
    struktura ringová
    tektonika experimentální
    vrásnění
Geografické jméno
    Býšov (Klatovy, Klatovy)
    Chrášťany (Benešov, Benešov)
    Česko
    Lhenice (Prachatice, Prachatice)
    Malenice (Strakonice, Strakonice)
    Soběšovice (Benešov, Benešov)
    Starkoč (Kutná Hora, Čáslav)
    Údraž (Písek, Písek)
Klíčové slovo
    Bohemia
    Kratero
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    22. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012