Podrobnosti záznamu

Název
    Bohemian Cretaceous Basin - presupposed sea way between the North European Basins and Tethys based on study of foraminifers and calcareous nannofossils (Turonian-Coniacian)
Další názvy
    Česká křídová pánev - předpokládané mořské spojení mezi severoebropskými pánvemi a Tethys na základě studie foraminifer a vápnitých nanofosilií (turon-coniak)
Autor
    Hradecká, Lenka
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Roč. 50, č. říjen
Strany
    2
Rok
    1999
Klíčové slovo
    Based
    Basin
    Basins
    Bohemian
    Calcareous
    Cretaceous
    European
    Foraminifers
    Nannofossils
    North
    Presupposed
    Sea
    Study
    Tethys
    Turonian-Coniacian
    Way
Abstrakt (česky)
   Svrchní křída, Tethys, severoevropské pánve, paleogeografie, bioprovincie, foraminifery, vápnitý nannoplankton
Abstrakt (anglicky)
   Upper Cretaceous, Tethys, North European Basins, paleogeography, bioprovinces, foraminifera, calcareous nannoplankton
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014