Podrobnosti záznamu

Název
    Bohemian type bivalves Praeostrea bohemica Barrande, 1881 and Slavinka plicata (Barrande, 1881) from the Silurian and earliest Devonian of the Carnic Alps (Austria)
Další názvy
    Mlži českého typu,Praeostrea bohemica Barrande, 1881 a Slavinka plicata (Barrande, 1881) ze siluru a spodního devonu Karnských Alp (Rakousko).
Autor
    Kříž, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 81, č. 2
Strany
    3
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Bivalvia, Silurian, Carnic Alps, Austria
Klíčové slovo
    1881
    Alps
    Austria
    Barrande
    Bivalves
    Bohemian
    Bohemica
    Carnic
    Devonian
    Earliest
    Plicata
    Praeostrea
    Silurian
    Slavinka
    Type
Abstrakt (česky)
   Mlži českého typu, Praeostrea bohemica Barrande, 1881 a Slavinka plicata (Barrande, 1881) jsou popsáni ze siluru a spodního devonu Karnských Alp (Rakousko. Přítomnost těchto mlžů dále potvrzuje úzké paleogeografické vztahy mezi Karnskými Alpami a Čechy během ludfordianu a spodního Lochkovu.
Abstrakt (anglicky)
   Bohemian type bivalves Praeostrea bohemica Barrande, 1881 and Slavinka plicata (Barrande, 1881) are described from the Silurian and earliest Devonian of the Carnic Alps (Austria). The presence of these bivalves further supports close palaeogeographic relation between the Carnic Alps and Bohemia during the Ludfordian and early Lochkovian.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014