Podrobnosti záznamu

Název
    Boninit - tichomořský vulkanit v jílovském pásmu
Údaj o odpovědnosti
    Ferry Fediuk
Další názvy
    Boninite - a pacific volcanite at the Jílovské pásmo area
Autor
    Fediuk, František, 1929-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 11
Strany
    s. 321-325
Rok
    1991
Poznámky
    1 obr., 2 fot., 1 tab., 1 diag.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    bazika
    boninit
    chemismus hornin
    jílovské pásmo
    ostrovní oblouk
    středočeská ostrovní zóna
    vulkanismus
Geografické jméno
    Chotouň
    ČSFR-Čechy
    Jílové u Prahy
    Mirovice
    Nová Rabyně
Klíčové slovo
    Boninit
    Jílovském
    Pásmu
    Tichomořský
    Vulkanit
Abstrakt (česky)
   Boninity jsou vulkanity andesitického složení, popsané koncem 19.století z tichomořského ostrova Bonin, které byly během 20.století nalezeny i na dalších lokalitách. Jsou to sklovité horniny se středním obsahem SiO2 a velmi vysokým MgO, při obsahu SiO2 nad 53 vyšším než 8, při obsahu SiO2 pod 53 vyšším než 18 a s nízkým TiO2. Vystupují v ostrovních obloucích a ofiolitových komplexech majících vztah k ostrovním obloukům. Nejbližšími příbuznými boninitů jsou komatiity. Název byl schválen klasifikační subkomisí IUGS, byl jednoznačně chemicky redefinován. Podle této definice k boninitům patří některé metavulkanity jílovského pásma, vyskytující se po celé jeho délce. Jako typické lokality jsou uvedeny opuštěný lom při silnici do Nové Rabyně 3/4km j. od slapské přehrady a výchozy při silnici do Chotouně 1/2km od v.okraje Jílového
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012