Podrobnosti záznamu

Název
    Boršice u Buchlovic (okr. Uherské Hradiště)
Další názvy
    Boršice near Buchlovice (Uherské Hradiště district)
Autor
    Novák, Martin
    Nývlt, Daniel
    Nývltová Fišáková, Miriam
    Škrdla, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Přehled výzkumů
Svazek/č.
    Roč. 48, č. zima
Strany
    7
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Boršice-Chrástka, Pavlovian, Settlement, Systematic research
Klíčové slovo
    Boršice
    Buchlovic
    Hradiště
    Okr
    Uherské
Abstrakt (česky)
   Po výzkumu průzkumných sond z roku 2005 následovaly další vykopávky v roce 2006. Výzkum poskytl velké množství archeologického a osteologického materiálu. Významná v rámci archeologických nálezů je především kolekce mikrolitických nástrojů. Osteologický materiál vykopaný v roce 2006 zapadá do faunistického spektra z předchozích výzkumů Klímy. Netypická je především dominance čelistí a lebek kožešinových zvířat. Detailní mikrostratigrafická analýza potvrdila dvě samostatné kulturní vrstvy v rámci vrstvy koluviálních geliflukčních prachovitých sedimentů. Pro lokalitu Boršice-Chrástka prozatím existují pouze dvě radiokarbonová data spadající do stejného období. Obě data odpovídají svrchní kulturní vrstvě. Další vzorky byly odeslány na radiokarbonové datování. Pokud jejich výsledky potvrdí časový odstup obou identifikovaných kulturních vrstev, budeme je moci považovat za dvě samostatné sídelní události a bude potom možné vzájmně porovnat kolekce získané z obou horizontů.
Abstrakt (anglicky)
   Boršice near Buchlovice (Uherské Hradiště district)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014