Podrobnosti záznamu

Název
    Border Administrative Units in the Czech Republic
Autor
    Dvořák, Petr
    Vaishar, Antonín
    Zapletalová, Jana
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Moravian Geographical Reports
Svazek/č.
    Roč. 16, č. 1
Strany
    s. 46-54
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: 2D06001, GA MŠk
    Překlad názvu: Pohraniční mikroregion České republiky.
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    cross-border cooperation
    Czech borderland
    marginality
    qualification structure
Klíčové slovo
    Administrative
    Border
    Czech
    Republic
    Units
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá nastíněním hlavních problémů českého pohraničí v současném období na pozadí změn charakteru současných evropských hranic. České pohraničí bylo vymezeno prostřednictvím 110 mikroregionů pověřených obecních úřadů, nacházejících se v bezprostřední blízkosti státní hranice. Jako hlavní indikátor marginality pohraničí byla identifikována kvalifikační struktura populace. Za nejproblematičtější regiony jsou považovány spádové obvody slabých středisek a mikroregiony, skládající se z malých a velmi malých sídel.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012