Podrobnosti záznamu

Název
    Bournonit a uranofán z Bukova u Bystřice nad Pernštejnem (uranové ložisko Rožná)
Údaj o odpovědnosti
    František Novák, Petr Pauliš, Jiří Mazuch
Další názvy
    Bournonite and uranophane from Bukov near Bystřice nad Pernštejnem (Rožná uranium deposit)
Autor
    Mazuch, Jiří
    Novák, František
    Pauliš, Petr, 1956-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních
Svazek/č.
    Roč. 15
Strany
    s. 47-50
Rok
    2001
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vlastivěd. Sbor. Vysočiny, Odd. Věd přír.
Klasifikační znak
    549
    553.3/.4
Skupina konspektu
    549
    553
Předmětová skupina
    bournonit
    kontrola zrudnění
    minerály supergenní
    moldanubikum strážecké
    parageneze
    rudy U
    složení chemické
    uranofán
Geografické jméno
    Bukov (Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem)
    ČR-Morava
    Rožná (Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem)
Klíčové slovo
    Bournonit
    Bukova
    Bystřice
    Ložisko
    Pernštejnem
    Rožná
    Uranofán
    Uranové
Abstrakt (anglicky)
   Bournonite and uranophane from Bukov (Rožná uranium deposit) are described. Bournonite occurs as massive aggregates of several cm in size intergrowed with galena, sphalerite, pyrite and pyrrhotite. Its chemical composition leads to the empirical formula: Pb1,02(Cu1,01Fe0,02)1,03(Sb1,02As0,02)1,04S3. Uranophane forms colloform, earthly to powdered aggregates in weathered uraninite
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012