Podrobnosti záznamu

Název
    Brachiopoda lokality cementárna Úpohlavy u Lovosic (svrchní turon)
Údaj o odpovědnosti
    Jan Sklenář
Další názvy
    4. paleontologický seminář, Ostrava 17.-18.6.2003 (Variant.)
Autor
    Sklenář, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 49, mimoř. č.
Strany
    s. 69-70
Rok
    2003
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    551.7
    562/569
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    Brachiopoda
    česká křídová pánev
    diageneze
    křída
    ohárecký faciální vývoj
    paleontologie
    příprava vzorku
    sedimenty organické
    turon
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Úpohlavy (Litoměřice, Lovosice)
Klíčové slovo
    Brachiopoda
    Cementárna
    Lokality
    Lovosic
    Svrchní
    Turon
    Úpohlavy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012