Podrobnosti záznamu

Název
    Brno (k.ú. Bystrc, okr. Brno-město). Rokle. Neolit. Ojedinělý nález. Povrchový průzkum
Autor
    Kirchner, Karel
    Kuča, M.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Přehled výzkumů
Svazek/č.
    Roč. 50, 1-2
Strany
    s. 253-254
Rok
    2009
Poznámky
    Autoři celkem: 2
    Projekt: GA205/06/1024, GA ČR
    Překlad názvu: Brno (cad. Bystrc, Brno-město Dist.) Rokle. Neolithic. Isolated find. Surface survey
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Brno Reservoir
    neolithic
    surface survey
Klíčové slovo
    Brno
    Brno-město
    Bystrc
    K.ú
    Nález
    Neolit
    Ojedinělý
    Okr
    Povrchový
    Průzkum
    Rokle
Abstrakt (česky)
   Na lokalitě Rokle u Brněnské přehrady byl nalezen ojedinělý artefakt ze silicitu glacigenních sedimentů. Pravděpodobně může souviset s nedalekým neolitickým dolováním amfibolitických dioritů v oblasti Rokle.
Abstrakt (anglicky)
   An isolated stone artifact was found in Rokle near Brněnská přehrada Reservoir. This artifact made from erratic flint can have a connection with Neolithic mining of the amphibole diorite (site Rokle).
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012