Podrobnosti záznamu

Název
    Bude enzym houby dobývat hnědé uhlí?
Údaj o odpovědnosti
    Stanislav Bukovanský
Autor
    Bukovanský, Stanislav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 3
Strany
    s. 85-86
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    biologické metody
    metody nekonvenční
    podzemní zplyňování
    těžba pevných paliv
    uhlí hnědé
Klíčové slovo
    Bude
    Dobývat
    Enzym
    Hnědé
    Houby
    Uhlí
Abstrakt (česky)
   Pro potřeby technologie zkapalňování uhlí při podzemním dobývání bylo experimentálně ověřováno rozkládání hnědého uhlí ze severočeských pánví působením chorošovité houby Outkovky pestré. Působením této houby na hnědé uhlí došlo v reálném čase k rozkladu na černohnědou viskósní kapalinu, která není vhodná jako palivo. Proto je uvažováno s využitím enzymu, který má ve fyziologii houby významnou úlohu.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012