Podrobnosti záznamu

Název
    Budoucnost cestovního ruchu: Harmonická krajina versus krajinný ráz
Autor
    Kolejka, Jaromír
    Marek, D.
Konference
    Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel - proRegio (12.11.2007-14.11.2007 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník celostátní konference "Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel - proRegio".
Strany
    S. 1-9
Poznámky
    Překlad názvu: Future of tourism: Balanced cultural landscape against landscape view
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    identity
    land use convergence
    landscape view
    tourism
Klíčové slovo
    Budoucnost
    Cestovního
    Harmonická
    Krajina
    Krajinný
    Ráz
    Ruchu
Abstrakt (česky)
   Jednou z hlavních atraktivit cestovního ruchu je osobitost krajiny. Kulturní krajina odráží jak přírodní danosti, tak formy a způsoby jejich využívání člověkem, tradice a zájmy skupin i jednotlivců v území. V minulých dobách s relativní izolovaností jednotlivých regionů navzájem v nich vznikaly specifické typy kulturní krajiny. V současnosti, kdy výměna poznatků je prakticky neomezená, dochází ke stírání rázovitých rozdílů mezi kulturními krajinami. Konvergence využití a vzhledu krajin může vést ke ztrátě jejich původní identity a jistým způsobem i jejich atraktivity pro návštěvníky.
Abstrakt (anglicky)
   The landscape individuality represents one of main points attracting visitors. Any cultural landscape reflects both the natural features, forms and ways of their utilizing by humans, as well as traditions and interests of people and individuals. Specific cultural landscapes originated in relatively isolated regions in the past. At the present, when the information exchange is so unlimited, the differences between cultural landscapes are missing. Identified convergence among landscapes across the international border can reduce their attraction for tourists.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012