Podrobnosti záznamu

Název
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na území České republiky; případová studie pro okraey Praha-východ, Kolín a Kutná Hora
Údaj o odpovědnosti
    Václav Cílek
Další názvy
    The constitution of a unified network of protected geological localities on territory of the Czech Republic. Case study for Prague-East, Kolín and Kutná Hora districts
Autor
    Cílek, Václav, jr.
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
Strany
    s. 126-127
Rok
    1998
Poznámky
    5 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1997.
Předmětová skupina
    chráněná geologická lokalita
    česká křídová pánev
    historie geologie
    křída-svrchní
    kvartér
    kvartér Polabí
    lokalita geologická
    lom
    management
    ochrana přírody
    prehistorie
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Budování
    Chráněných
    České
    Geologických
    Hora
    Jednotné
    Kolín
    Kutná
    Lokalit
    Okraey
    Praha-východ
    Případová
    Republiky
    Sítě
    Studie
    území
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012