Podrobnosti záznamu

Název
    Burial and uplift hitory of the Palaeozoic Flysch in the Variscan foreland basin (SE Bohemian Massif, Czech Republic)
Další názvy
    Historie překrytí a výzdvihu paleozoického flyše variského předhlubňové pánve, jv. Český masív, ČR.
Autor
    Franců, Eva
    Franců, Juraj
    Kalvoda, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Continental collision and the tectono-sedimentary evolution of forelands
Strany
    20
Výraz tezauru
    Vitrinite reflectance, illite crystallinity, modelling, thermal history, Variscan thrusting, erosion.
Klíčové slovo
    Basin
    Bohemian
    Burial
    Czech
    Flysch
    Foreland
    Hitory
    Massif
    Palaeozoic
    Republic
    Uplift
    Variscan
Abstrakt (česky)
   Celkový pokles v metamorfní a diagenetické přeměně siliciklastických hornin paleozoika jv. Českého masívu ve směru k předpolí variského orogenního pásma svědčí o těsném spojení tepelné přeměny a dosouvání rhenohercynské tenko vrstevné příkrovové prismy. Současná geografická orientace popisovaných trendů se může lišit od situace v paleozoiku. Současnou distibuci odraznosti vitrinitu a krystalinity illitu lze vysvětlit tektonicky ovlivněným pohřbením v podmínkách nízkého tepelného toku v týlové části a relativně mělčím sedimentárním překrytím v podmínkách stejného nebo mírně zvýšeného tepelného toku v předpolní pánvi. V průběhu postupu orogenního klínu migovala subsidence a překrytí směrem k předpolí a byla pravděpodbně spojena s výzdvihem a erozí příkrovových šupin v týlové oblasti
Abstrakt (anglicky)
   A general decrease in metamorphic grade and diagenesis of the siliciclastic rocks in the Palaeozoic of the SE Bohemian Massif towards the frontal zone of the Variscan fold and thrust belt gives evidence of a close relationship of the thermal alteration and the Rhenohercynian thin-skinned thrust wedge propagation. The present geographic orientation of the described trends and orogenic front may be different from that during the deepest burial. The present distribution of the vitrinite reflectance and illite crystallinity can be explained by a model of a deep, mainly tectonically driven burial with lower heat flow in the rear and relatively shallower sedimentary burial with equal or slightly higher heat flow in the foreland basin. During the orogenic wedge propagation, the subsidence and burial migrated with time towards the foreland and was probably associated with uplift of the thrust sheets in the rear.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014