Podrobnosti záznamu

Název
    Ca-Fe2+ bohatý fosfát ze skupiny graftonitu z fosilních pyrometamorfovaných hornin Mostecké pánve z Nechvalic
Další názvy
    Ca-Fe2+-rich, graftonite-related phosphate from fossil pyrometamorphic rocks from Nechvalice, Most Basin, Czech Republic
Autor
    Dvořák, Zdeněk
    Škoda, Radek
    Žáček, Vladimír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Svazek/č.
    Č. zima
Strany
    6
Rok
    2013
Výraz tezauru
    graftonite, Ca-rich, buchite, pyrometamorphism, Nechvalice, Most Basin, Czehc Republic
Klíčové slovo
    Bohatý
    Ca-Fe2+
    Fosfát
    Fosilních
    Graftonitu
    Hornin
    Mostecké
    Nechvalic
    Pánve
    Pyrometamorfovaných
    Skupiny
Abstrakt (česky)
   Ve vysokoteplotním olivinickém buchitu, který vystupuje v tělese přírodně vypálených jílů (porcelanitů) u Nechvalic byl zjištěn Ca-Fe2+ bohatý fosfát ze skupiny graftonitu. Minerál tvoří pozdní, ale primární akcesorickou součást buchitu tvořeného dominujícím fayalitem a podřízeným anortitem, spinelidem s převahou hercynitové a magnetitové složky a Si-Al-Fe-K-P-bohatým sklem. Vedle tohoto minerálu se v nechvalických buchitech vyskytuje také sekundární vodnatý Fe-fosfosilikát, který je od předešlého makroskopicky nerozlišitelný, je však hojnější a tvoří až 2 mm velké výplně mandlí. Jde pravděpodobně o první výskyt graftonitu blízkého fosfátu v pyrometamorfovaných horninách, v nejnovějších kompendiích o pyrometamorfovaných horninách se výskyt podobných fází nikde neuvádí. Zároveň se jedná o graftonit s největším zjištěným obsahem vápníku (až 22,71 hm. % CaO a 1,31 Ca apfu). Empirický vzorec tohoto minerálu kolísá v rozmezí: (Fe2+1,21-1,39Ca1,19-1,31Mg0,33-0,46Mn0,03-0,05) )∑2,9
   5-3.10P1,94-2,00O8, přičemž v jednom případě platí Ca;Fe2+ (apfu). Přinejmenším toto složení by mělo být klasifikováno jako nový Ca-dominantní člen ze skupiny graftonitu, (Ca, Fe2+, Mg, Mn)3(PO4)2.
Abstrakt (anglicky)
   Ca-Fe2+-rich, graftonite-related phosphate from fossil pyrometamorphic rocks from Nechvalice, Most Basin, Czech Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014