Podrobnosti záznamu

Název
    Calc-silicate hornfelses (erlans and Ca-skarns) in the Malé Karpaty Mts. region
Údaj o odpovědnosti
    Bohuslav Cambel, Sergej Petrovič Korikovskij, Jaroslav Mikloš, Vladimír Alexandrovič Boronichin
Autor
    Boronichin, Vladimír Alexandrovič
    Cambel, Bohuslav
    Korikovskij, Sergej Petrovič
    Mikloš, Jaroslav
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický zborník Geologica carpathica
Svazek/č.
    Vol. 40, no. 3
Strany
    p. 281-304
Rok
    1989
Poznámky
    7 obr., 1 foto., 7 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Klasifikační znak
    552
Předmětová kategorie
    asociace a parageneze minerálů
    geochemie metamorfovaných hornin
    jaderná pohoří
    metaferolity, skarny, epidozity
    metamorfní pochody
    metamorfované karbonátové horniny
Klíčové slovo
    Ca-skarns
    Calc-silicate
    Erlans
    Hornfelses
    Karpaty
    Malé
    Mts
    Region
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 3. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012