Podrobnosti záznamu

Název
    Calcareous nannofossils as a tool to study the Krosno lithofacies diachroneity, Outer Western Carpathians
Další názvy
    Vápnité nanofosilie jako prostředek ke zjištění diachronního nástupu krosněnské litofacie v Západních Karpatech.
Autor
    Stráník, Zdeněk
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Nannoplankton Research
Svazek/č.
    Roč. 26, č. 2
Strany
    1
Rok
    2004
Výraz tezauru
    Outer Western Carpathians, Oligocene, Miocene, Neoalpine orogeny, calcareous nannofossils, biostratigraphy, paleoenvironment
Klíčové slovo
    Calcareous
    Carpathians
    Diachroneity
    Krosno
    Lithofacies
    Nannofossils
    Outer
    Study
    Tool
    Western
Abstrakt (česky)
   Vápnité nanofosilie indikují postupný vývoj krosněnské litofacie v intervalu svrchní oligocén až spodní miocén. Podložní menilitové souvrství bylo ukládáno v nestabilních podmínkách, většinou ve vodách o nízké salinitě.
Abstrakt (anglicky)
   Calcareous nannofossils indicate gradual development of the Krosno lithofacies from the Upper Oligocene to lower Miocene. Underlying Menilitic Formation was deposited under the variable, mostly low-salinity conditions.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014