Podrobnosti záznamu

Název
    Calcareous nannoplankton in flysch sediments of the Bílé Karpaty Unit (the West Carpathians)
Údaj o odpovědnosti
    Lilian Švábenická
Další názvy
    Vápnitý nanoplankton ve flyšových sedimentech bělokarpatské jednotky (Západní Karpaty)
Autor
    Švábenická, Lilian, 1953-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Paleontologie
Svazek/č.
    Vol. 31
Strany
    p. 9-65
Rok
    1990
Poznámky
    3 sch.,12 pl.,7 s.bibl. + 12
    České, ruské resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Paleont.
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    eocén
    flyšové pásmo Západních Karpat
    křída-svrchní
    magurská skupina
    nanoplankton
    paleocén
    popis taxonů
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Bílé
    Calcareous
    Carpathians
    Flysch
    Karpaty
    Nannoplankton
    Sediments
    Unit
    West
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012