Podrobnosti záznamu

Název
    Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, northern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group
Další názvy
    Kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí, severní Morava, Česká republika, nový minerální druh ze skupiny mixitu
Autor
    Berlepsch, Peter
    Novák, Milan
    Novotný, Pavel
    Sejkora, Jiří
    Šrein, Vladimír
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    The Canadian mineralogist
Svazek/č.
    Roč. 43, č. 4
Strany
    8
Rok
    2005
Výraz tezauru
    calciopetersite
    Czech Republic
    Domašov nad Bystřicí
    electron-microprobe data
    mixite-group minerals
    new mineral species
    X-ray powder diffraction
Klíčové slovo
    Bystřicí
    Calciopetersite
    Czech
    Domašov
    Group
    Mineral
    Mixite
    Moravia
    New
    Northern
    Republic
    Species
Abstrakt (česky)
   Nový minerální druh ze skupiny mixitu - kalciopetersit - byl nalezen v opuštěném lomu u Domašova nad Bystřicí, 20 km SV od Olomuce, severní Morava, Česká republika. V práci jsou podány výsledky podrobného mineralogického studia tohoto minerálního druhu.
Abstrakt (anglicky)
   The new mineral specie of the mixite group - calciopetersite - was found at abandoned quarry near Domašov nad Bystřicí, 20 km NE of Olomouc, northern Moravia, Czech Republic. The results of detailed mineralogical study of calciopetersite are given in this paper.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012