Podrobnosti záznamu

Název
    Calculation of spatial distribution of seismic velocities in rock
Další názvy
    Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině