Podrobnosti záznamu

Název
    Carboniferous fertile branch Sporangiostrobus feistmantelii (O.FEISTMANTEL) NĚMEJC and its miospores from the Kladno Basin, Bohemian Massif
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Bek, Markéta Straková
Autor
    Bek, Jiří
    Straková, Markéta
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy
Svazek/č.
    Vol. 51, no. 1-4
Strany
    p. 37-51
Rok
    1995
Poznámky
    1 obr., 1 tab., 8 pl., 24 bibl. + 8
    Zkr. název ser.: Sbor. Nár. Muz. (Praha), Ř. B.
Předmětová skupina
    flóra - nález fertilní
    karbon-svrchní
    kladensko-rakovnická pánev
    Lycopsida
    miospory
    popis taxonů
    taxonomie
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Basin
    Bohemian
    Branch
    Carboniferous
    Feistmantelii
    Fertile
    Kladno
    Massif
    Miospores
    NĚMEJC
    O.FEISTMANTEL
    Sporangiostrobus
Abstrakt (anglicky)
   Fertile apex of Sporangiostrobus feistmantelii (O.FEISTMANTEL) NĚMEJC and its spores has been studied. Palynological study was concentrated on the variability of densospores in one sporangium as well as in sporangia from various parts of its apex. Natural morphological variability of densospores was wider than we expected. Densospores from sour different positions of this apex belong to eight species of the genus Densosporites (BERRY) BUTTER-WORTH, JANSONIUS, SMITH et STAPLIN and one species of the genus Cristatisporites (POTONIÉ et KREMP) STAPLIN et JANSONIUS. Basal part presents overmatured degree where almost all densospores have fallen out, middle part presents full degree of maturity with the widest morphological variability of densospores and the apical part presents relative immaturity. Fertile apexes of S.feistmantelii gradually matured from the basal to the apical parts.
   Several "circular sacks", probably single microsporangia or part of a single sporangia full of densospores were isolated and described for the first time
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012