Podrobnosti záznamu

Název
    Cavities Formation in Sedimentary Deposits
Autor
    Drahoš, Jiří
    Hladil, Jindřich
    Kulaviak, Lukáš
    Růžička, Marek
Konference
    35th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering (26.05.2008-30.05.2008 : Tatranské Matliare, Slovensko)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Proceedings
Strany
    S. 241
Poznámky
    Projekt: GA104/06/1418, GA ČR
    Projekt: GA104/07/1110, GA ČR
    Projekt: GP104/06/P287, GA ČR
    Projekt: IAAX00130702, GA AV ČR
    Překlad názvu: Uspořádání dutin v sedimentu
    Rozsah: 1 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
Předmětová kategorie
    cavities
    stromatactis
    suspension
Klíčové slovo
    Cavities
    Deposits
    Formation
    Sedimentary
Abstrakt (česky)
   Základním cílem je porozumět pravidlům tvorby dutin v sedimentu a prozkoumat hydrodynamiku v dvoufázovém systému kapalina-pevná látka. Tento systém představuje voda a jeden z geologických materiálů (křemen, vápenec, kaolín, živec, slída, alumina). Zvláště pak srovnáváme vápenec a křemen ve vodě z důvodu již známé schopnosti tvorby dutin (např. bílá místa vyplněná kalcitem v červeném mramoru). Hodnotné výstupní data jsou umístění, tvar dutin, pohyb částic. Byla použita řada pomocných metod pro vizualizaci dutin nebo částic v sedimentu. Obarvené velikosti částic každé frakce, metody míchání, koncentrace částic, individuální a kolektivní rychlosti částic a mnoho dalších parametrů ovlivňují výstupní data.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012