Podrobnosti záznamu

Název
    Cenomanian and Cenomanian-Turonian boundary deposits in the southern part of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
Autor
    Čech, S.
    Hradecká, L.
    Svobodová, Marcela
    Švábenická, L.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague
Svazek/č.
    Roč. 80, č. 4
Strany
    s. 321-354
Rok
    2005
Poznámky
    Grant 1975/630/02 Stratigraphic architecture of Cenomanian strata of the Bohemian Cretaceous Basin: relationships between depositional systems and reactivation of basement structures nenalezen v CEP
    Projekt: 1975/630/02, GA MŽP1, CZ
    Překlad názvu: Cenomanské uloženiny a sedimenty při hranici cenoman-turon z jižní části české křídové pánve, Česká republika
    Rozsah: 34 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    biostratigraphy
    Bohemian Cretaceous Basin
    Cenomanian
Klíčové slovo
    Basin
    Bohemian
    Boundary
    Cenomanian
    Cenomanian-Turonian
    Cretaceous
    Czech
    Deposits
    Republic
    Southern
Abstrakt (česky)
   Transgresní sedimenty křídového stáří jsou popsány z vrtů z jižní části české křídové pánve (perucko-korycanské souvrství) a hemipelagické slínovce a vápence turonského stáří (bělohorské souvrství). Sedimenty zahrnují fluviální, maršové, estuarinní typy a dále i sedimenty vnitřního a vnějšího šelfu. Palynomorfy, foraminifery, vápnitý nanoplankton a makrofauna byly použity ke stanovení stáří sedimentů a prostředí, ve kterém se ukládaly.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012