Podrobnosti záznamu

Název
    Cenomanian and Cenomanian-Turonian boundary in the southern part of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic
Další názvy
    Cenoman a hranice cenoman-turon v jižní části české křídové pánve, Česká republika
Autor
    Čech, Stanislav
    Hradecká, Lenka
    Svobodová, Marcela
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 80, č. 4
Strany
    14
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Bohemian Cretaceous Basin, litho- and biostratigraphy, Cenomanian-Turonian boundary, macrofauna, foraminifers, calcareous nannofossils, palynomorphs
Klíčové slovo
    Basin
    Bohemian
    Boundary
    Cenomanian
    Cenomanian-Turonian
    Cretaceous
    Czech
    Republic
    Southern
Abstrakt (česky)
   Transgresivní křídové sedimenty jsou popisovány z vrtů. Transgresivní charakter z fluviálních do estuarijních sedimentů je dobře dokumentován palynologicky. Postupné prohloubení do facií otevřeného moře (při hranici cenoman-turon) je dokumentován zvýšenou diverzitou foraminifer a vápnitého nanoplanktonu. první výskyt druhu Eprolitus octopetalus odpovídá nejspodnější části turonu
Abstrakt (anglicky)
   Initial transgressive Cretaceous sediments are described from boreholes. A transgressive succession from fluvial to estuarine tidal flat facies is well documented by palynomorphs. The gradual deepening into open shelf facies at Cenomanian-Turonian boudary is documented by increasing diversity of foraminifer and calcareous nannoplankton. First occurence of Eprolithus octopetalus coincides with lawermost part of Turonian
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014