Podrobnosti záznamu

Název
    Cenomanské sedimenty ve vrtu Kc-1 Ledčice (12-21 Kralupy nad Vltavou)
Údaj o odpovědnosti
    Stanislav Čech, Marcela Svobodová
Další názvy
    Cenomanian sediments in the Kc-1 Ledčice borehole
Autor
    Čech, Stanislav, 1951-
    Svobodová, Marcela
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Strany
    s. 46-49
Rok
    1999
Poznámky
    3 obr., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1998.
Předmětová skupina
    cenoman
    česká křídová pánev
    jílovec
    křída-svrchní
    litostratigrafie
    paleoreliéf
    palynologie
    pískovce
    profil vrtný
    sedimentace estuáriová
    sedimentace fluviální
    sedimentace šelfová
    vltavo-berounský faciální vývoj
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Ledčice (Mělník)
Klíčové slovo
    12-21
    Cenomanské
    Kc-1
    Kralupy
    Ledčice
    Sedimenty
    Vltavou
    Vrtu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012