Podrobnosti záznamu

Název
    Cenozozoic intraplate volcanic rock series of the Bohemian Massif: a review
Údaj o odpovědnosti
    Jaromír Ulrych, Edvín Pivec, Miloš Lang, Kadosa Balogh, Vladimír Kropáček
Další názvy
    Magmatism and Rift Basin Evolution (Variant.)
Autor
    Balogh, Kadosa
    Kropáček, Vladimír
    Lang, Miloš
    Pivec, Edvín
    Ulrych, Jaromír
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geolines
Svazek/č.
    Vol. 9
Strany
    p. 123-129
Rok
    1999
Poznámky
    8 obr., 1 tab., 2 s.bibl.
Předmětová skupina
    alkalický typ
    chemismus hornin
    datování K/Ar
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    kenozoikum
    křída-svrchní
    petrogeneze
    vulkanismus
    zóna riftová
Geografické jméno
    Česká republika
Klíčové slovo
    Bohemian
    Cenozozoic
    Intraplate
    Massif
    Review
    Rock
    Series
    Volcanic
Abstrakt (anglicky)
   The young intraplate volcanism of the Bohemian Massif is an integral part of the Cenozoic central European Volcanic Province associated with a rift system originated as a repercussion of the Hercynian foreland to the collision of the African and Euroasian plates. The alkaline volcanism was initiated by adiabatic decompression of updomed asthenospheric mantle developed in association with the Alpine Orogeny. The continuous Late Cretaceous to Quaternary volcanism of 79(87?) to 0.26 (0.11?) Ma ages of the Bohemian Massif displays two principal maxima: (i) the pre-rifting event producing ultra-alkaline volcanism (79-49 Ma) and (ii) riftogenic event with alkaline volcanism (42-0.26 Ma). The bimodally distributed riftogenic volcanisms is formed by two coexisting differentiation series: olivine nephelinite/basanite-trachyte and nephelinite/tephrite-phonolite.
   The volcanism of the Bohemian Massif is concentrated (more than 99vol.%) in the Ohře (Eger) Rift (ENE-WSW) in addition to transverse structures such as the labe and Odra Tectono-Volcanic Zones (WNW-ESE) and the Cheb-Domažlice Graben (NNW-SSE). Approximate volume and areal extent of the preserved volcanic products is about 180 km3 and 1,100 km2, respectively
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012