Podrobnosti záznamu

Název
    Cesta Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti Most do revíru Oltenia v Rumunsku
Údaj o odpovědnosti
    František Fraus
Autor
    Fraus, František
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 14, č. 8
Strany
    s. 11-14
Rok
    2007
Poznámky
    5 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Klasifikační znak
    622.33
    910.3/.4
Skupina konspektu
    622
Předmětová skupina
    elektrárna
    exkurze
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    lignit
    lom
    odvodňování
    střety zájmů
    těžba povrchová
    uhelný revír
    uhlí hnědé
    zásoby
    zdroje energetické
    zpráva cestovní
Geografické jméno
    Rumunsko
Klíčové slovo
    Cesta
    Do
    Hornické
    Most
    Oblasti
    Oltenia
    Podkrušnohorské
    Revíru
    Rumunsku
    Společnosti
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    9. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012