Podrobnosti záznamu

Název
    Changes in coal permeability in the process of deformation
Autor
    Kožušníková, Alena
Konference
    Coal Geology Conference (9. : 25.06.2001-29.06.2001 : Praha, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    Roč. 45, 2-4
Strany
    s. 75-77
Rok
    2001
Poznámky
    Projekt: GA105/00/0875, GA ČR
    Překlad názvu: Změny propustnosti uhlí v procesu deformace
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    gas permeability measurement
    triaxial state of stress
Klíčové slovo
    Changes
    Coal
    Deformation
    Permeability
    Process
Abstrakt (česky)
   Na Ústavu geoniky AV ČR byla vyvinuta metoda měření plynopropustnosti v trojosém stavu napjatosti v triaxiální buňce KTK 100. Byla provedena série měření s cílem zjistit parametry ovlivňující propustnost. Vzorky byly testovány buď za zvyšujícího se bočního tlaku (5-50MPa) nebo konstantního bočního tlaku a se zvyšováním osového tlaku. Změny propustnosti v průběhu zatěžování byly měřeny i za mezí pevnosti.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012